10/15 ZE SEVERU / FROM THE NORTH – výstava

 .

Fotograf u kaple ticha v nejrušnější části Helsinek

 

A photographer at the chapel of silence in the busiest part of Helsinki

 

a1

.

.

.

Dva ze sloupů v čele katedrály

 

Two of the columns at the front of the cathedral

 

a2

.

.

.

Blížili jsme se k moři a já slyšela normální hukot vln,

když jsme došli blíž, zjistila jsem,

že se na hladině nehýbe ani kapka vody,

a to co jsem slyšela byl jen vítr.

Prvně jsem viděla moře zamrzlý a přišlo mi to ohromně působivý.

Chtěla bych vědět, jakej je to pocit

jít po takovym moři třeba deset kilometrů od břehu doprostřed ničeho,

ale úplně klidnýho ničeho bez vln, jen se silnym studenym větrem,

ale ten k moři asi patří vždycky.

Když člověk ztroskotá na opuštěnym ostrově,

tak se prostě sebere a dojde zas pěšky domů.

 .

We were getting closer to the sea and I heard the  rambling waves,

when we got closer I realized,

there was no movement what so ever on the surface of the sea,

that what I heard was just wind.

It was the first time I’ve seen the sea frozen and I found it overwhelmingly impressing.

I would like to know what it feels like

to go maybe ten kilometres from the shore into the middle of nothing,

but a really calm nothing, just with the strong wind,

which I suppose goes with the sea every time.

When you end up on an abandoned island, you just pick up and walk home.

 

a5

.

.

.

Bílá na finský vlajce symbolizuje sníh, modrá prý jezera,

pro mě je v tý modrý ale každej zimní stín týhle země.

Tam na severu tomu říkají ‚modrý moment‘.

Trvá pár desítek minut před každym západem slunce,

kdy se postupně vytrácí oranžová od slunce

a před tmou na chvíli zbyde jen tahle intenzivní modrá,

co se odráží ve všudypřítomnym sněhu.

 .

The white on the Finnish flag symbolizes the snow, the blue is supposed to be the lakes,

for me there are all o the winter shadows in the blue.

Up in the north they call it the ‘blue moment’.

It lasts a few tens of minutes just before each sunset

and before the darkness, there is a few moments just filled with this intense blue

that reflects in the snow all around.

 

y4

.

.

Malá kaple se hřbitovem na konci Evropy

 

A little chapel with a graveyard at the very end of Europe

 

a3

.

.

.

Sochy kážou pozdně letním Helsinkám, když vysvítá slunce po bouřce.

 

Statues preaching to the late summer Helsinki, once the sun returns after a storm.

 

a7

.

.

.

Den kdy po drobný oblevě vypadal led na řece jako spod mikroskopu.

 

A day ofter a little rise in temperature, the ice on the river looked like from a microscope.

 

b3

 .

.

.

V poledne jsme byli na hoře, do tří hodin pod ní,

scházeli jsme vlastně stejně rychle, jako slunce zapadalo.

Dole už byla tma.

 

At noon we were at the top of the mountain, by 3pm we were back down,

we were walking down in the same speed as the sun was setting,

it was already dark at the bottom.

 

b2

 .

.

.

Bydlet v těchhle končinách musí být hroznej boj,

ani ne tak se zimou, ale s tím,

jak málo lidí, co ještě nezmizeli jižně do měst, je okolo.

Maj to ale aspoň částečně vykoupený krásou krajiny.

 

Living in these far lands must be a big fight,

not with the cold, but with the fact of

how many people that haven’t already left for the cities, are stll around.

Though it is well payed for in the beauty all around.

 

6

.

.

.

Šla jsem v listopadu kolem jedný louže – tak jsem jí zvedla a vzala si jí s sebou.

 

In november, I passed by a puddle of water – so I picked it up and took it with me.

 

b5

.

.

.

Když se to tříštilo, znělo to jako sklo,

i to tak vypadalo.

Byl to led a mně nikdy předtím nebyla taková zima na prsty u nohou.

 

When it shattered, it sounded like glass,

it even looked like that.

It was ice and my toes have never been so cold.

 

b1

.

.

.

“Tady si sice budu těžko zvykat na to,

jak je všechno placatý,

ale nebe je tu pak zase úplně magicky obrovský.”

 

“It’s going to be hard getting used to how flat everything around is,

but then it leaves the sky magicly giant.”

 

30x45 neořez

.

.

 .

Kampin kappeli

 

The Kamppi chapel

 

b7 (2)

.

.

 .

Jen co padla mlha v silnym mrazu, horizontálně to rozdělilo svět na dva.

 

Once the mist fell in such cold, it horizontaly separated the world in two.

 

a6.1

.

.

Poslední zbytky jarních nocí, který je opravdu snadný zaspat.

Vlastně podobně jako v prosinci,

kdy si člověk o víkendu přispal a budil se po poledni s tím,

že už mu ten den zbývá jen půlhodina světla

a obědvalo se už za černočerný tmy.

 

It’s really easy to sleep through the last remnants of the spring nights.

It’s similas as in december, when you sleep in during the weekend

and you wake up a bit after noon with the fact

that there is just a half hour of light remaining that day.

We had lunch in complete dark.

 

a6

.

.

Moment, kdy se veškerá barva ze země zvedla až do vršků hor.

 

A moment when all the color rose into the mountain tops.

 

_MG_4093

.

.

Věc, o který jsem věděla, že existuje,

ale nikdy jsem si nemyslela, že jí uvidim.

 

A thing I knew existed,

but one I never thought I’d see.

 

a4

 .

.

.

Tam, kde už neroste o nic víc než na poušti.

Jen je to po většinu roku poušť pokrytá sněhem.

 

There where grows nothing more than in a desert.

It’s just a desert covered with snow most of the year.

 

_MG_3615

.

.

.

Nikdy jsem netušila,

že všechny tyhle krásy z ledu vůbec existujou.

 

I never knew such beauty made created by ice and cold existed.

 

20x30 III

20x30 II

.

.

Cestou dolu z nejvyššího finskýho vrcholu,

kterej sice neni o nic vyšší, než spousta obyčejnejch kopců u nás,

ale třeba borůvky rostou jen tak do půlky

a nahoře už krom občasnýho krásně modrozelenýho mechu vůbec nic.

 

On our way down from the highest of Finnish tops,

it’s one not much higher than most of out hills,

but blueberries, for example, only grow up to the half and at the top

there is nothing except for the occaisional gorgeously blue-green moss.

 

podzim

.

.

Jediný místo co znám,

kde se takhle dlouhý stíny držej po celej rok

a je snad i pouhym okem vidět,

jak rychle se na koncích hýbou.

I malej stromek tak umí být celkem monumentální.

 .

The only place I know,

where such long shadows stay throughout the whole year

and you can almost see wth your own eyes,

how fast they move at the ends.

Even a small tree can be quite monumental like this.

 

y5

.

.

.

Na řece se venčí psi, dělají se ohně, pikniky,

jezdí se tam na kolech, bruslí se (na lyžích),

vlastně takovej zimní park.

 .

On the river the walk the dogs, make fires, picqniques,

they ride the bikes there, skate on skies,

I guess it is like a winter park.

 

y6

.

.

.

O padesát metrů výš najednou o dvacet stupňů míň.

Poprvé, co jsme se setkali s takovou zimou,

samozřejmě kromě našich Kanaďanek.

 .

50 meters higher, 20 degrees less.

The first time we encountered sch cold,

well except for the Canadians among us of course.

 

b6

.

.

.

“Tunturi” – ani kopec, ani hora,

ale jak to má stromy,

už je to zas něco jinýho.

 

“Tunturi” – not a hill and not a mountain,

but once it has trees,

it’s already something else.

 

bnn.

.

.

“Máloco mi v poslední době udělalo takovou radost,

jako včera pár nočních hodin

strávenejch touláním se po celodenním dešti v mlze po městě a po lese.

Noční světlo sice třeba spánku moc nepřeje,

ale má svý kouzlo.”

 

“Not much made me so happy these days,

like a few hours in the night yesterday,

spent wondering around the city and the forest after a full day of rain.

The night light don’t really go great together with sleep,

but it has it’s own magic.”

 

_MG_9140

.

.

.

Všechno taje, takže je z města bazén,

ale pod tím, co roztálo, je pořád další vrstva ledu,

tohle jaro už mnohá v pořadí.

Takže to dítě asi ví, kam s těma bobama jde.

 

Everything is melting, the city is a swimming pool,

but underneath what melted, there is always another layer of ice,

this spring it’s been many in a row.

So I guess the kig knows where it’s headed with the sledge.

 

18x27 I

.

.

.

Jaro –

při denním projíždění tímhle podchodem na kole nezbývalo nic než doufat,

že se člověk nebude v tý vodě a ledu koupat

a že ho u toho zrovna neuvidí zástup kolemjdoucích.

Pozitivní bylo, že v tom nikdo z nás nebyl sám,

občas jsme se takhle vykoupali všichni.

 

Spring –

when riding through here every day, there was nothing left to do but hope,

we wouldn’t end up taking a swim in the icy water

and that there wasn’t going to be many passersby watching it happen.

The positive thing was that we weren’t alone in it,

it happened to all of us time to time.

 

18x27 II

.

.

.

Nikdy jsem netušila, že všechny tyhle krásy z ledu vůbec existujou.

 

I never knew such beauty made created by ice and cold existed.

 

20x30 IV

20x30

.

.

.

Jeden den loni mrzlo tak moc,

že to zakonzervovalo pozdní podzim na další třičtvrtěrok.

Když pak v květnu všechno tálo,

byl na mnoha místech zase listopad.

 

One day last year it froze so hard, that it conserved the fall for another three quarters of the year.

When everything started to melt in may, in some places, it was the fall again.

 

_MG_2313

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *